به آلتنبکن خوش آمدید

مهاجرت خانوادۀ افغان به آلمان از زبان خودش

آقای حبیب علیزاده 28 ساله  از منطقۀ زردرگین خوات ولایت غزنی  است که در ماه آگست سال 2015 اولین خانوادۀ افغانی بود که وارد آلتنبکن شهر پادربرن آلمان شد.

 

ادامه مطلب

دوستان عزیز اگر موضوعاتی جهت نشر، نظریات و پیشنهاداتی دارید می توانید به این ایمل آدرس تماس بگیرید.

ارائۀ پرزنتیشن در رابطه به وضعیت زنان در افغانستان

 

وضعیت زنان افغان در جلسۀ شورای زنان منطقه آلتنبکن شهر پادربن آلمان به تاریخ 21 اکتبر سال 2016 میلادی به بحث گرفته شد.

جلسۀ شورای زنان منطقه آلتبکن شهر پادربن آلمان به گرداننده گی خانم Didi Stach هرماه برگزار می گردد، نجلا زمانی یک تن از مهاجران افغان مقیم آلمان در این جلسه وضعیت زنان افغان را طی یک پرزنتیشن بیان داشت. در این پرزنتیشن وضعیت زنان در پنجاه سال گذشته، دورۀ سیاه طالبان و آثار خشونت های ناگوار ناشی از آن دوره که تاکنون زیانهای جبران ناپذیری را به جامعه به خصوص زنان مملکت ما وارد نموده، به بحث  و بررسی گرفت.

 همچنان از دست آوردها و پیشرفت های زنان افغان در سالهای اخیر، حضورشان در اداره و سهم گیری زنان در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان، خشونت ها و مشکلاتی را که زنان تا به حال با آن مواجه هستند، مشکلات مهاجران در ایران و وضعیت فعلی افغانستان نیز یادآوری نمود. در این جلسه زنان کشورهای سوریه، افغانستان، آلبانیا، ترکیه و آلمان  اشتراک نموده بودند.

قابل یادآوری است که این پرزنتیشن به تعقیب پرزنتیشن قبلی در رابطه به وضعیت معارف و شاگردان در افغانستان در Grund schule منطقه آلتنبکن به مسؤولان و شاگردان مکتب آلتنبکن ارائه شد.